Twila Maldonado thesis

File

https://www.fresno.edu/sites/default/files/twilla-maldonado-final-ma-thesis.pdf